Przedszkola i szkoły

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do podjęcia współpracy w ramach organizacji zajęć szachowych dla dzieci w Państwa przedszkolu, szkole. Oferujemy profesjonalne prowadzenie lekcji królewskiej gry, które stanowią znakomite uzupełnienie rozwoju intelektualnego dzieci.

Zajęcia szachowe uczą: przestrzennego myślenia, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenują pamięć, kształtują zmysł kombinacyjny, są także wspaniałą intelektualną zabawą, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności jak: szybkość myślenia, spostrzegawczość, reakcję na ruchy i zachowanie przeciwnika, bystrość, konsekwencję podejmowanych decyzji. Współzawodnictwo w gronie rówieśników pozwala natomiast na wzrost poczucia sukcesu, wzmacnia poczucie własnej wartości, pozwala również aktywnie rozładować emocje i co bardzo istotne przeżyć pierwsze niepowodzenia i rozczarowania razem z innymi dziećmi w przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia.  Zajęcia szachowe ćwiczą także sprawność koordynacji ruchowo – wzrokowej, rozwijają sprawność manualną i zręczność.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach maksymalnie 8-10 osobowych, czas trwania zajęć wynosi: 30 minut w przedszkolach, 45 minut w szkołach . Grupy dobierane są pod kątem zaawansowania, a program dostosowywany jest do możliwości danej grupy. Instruktor prowadzący zajęcia zapewnia dzieciom zróżnicowane materiały, stymulujące naturalną ciekawość dziecka, które zachęcają go do eksplorowania otoczenia i uczenia się poprzez własne działanie. Lekcja podzielona jest na 2 części: teoretyczną oraz praktyczną. Zakładanym celem po ukończeniu całego kursu jest umiejętność poprawnego rozegrania partii szachowej z wykorzystaniem zegara szachowego, który najczęściej weryfikowany jest na koniec cyklu programowego poprzez uczestnictwo w konkursie na temat wiedzy szachowej lub w turnieju szachowym.